Expert jury 2021

Expert Jury

Conny Vandendriessche (voorzitster)

Ooit startte Conny met Accent Jobs die de basis vormde voor The House of HR. Haar tweede passie is Stella P. , dat gespecialiseerd is in het samenstellen van raden van bestuur & advies met externe bestuurders. Conny zetelt in een aantal boards zoals bij Orac, Televic, JBC & De Rocker Logistics waar ze haar groeigenen optimaal inzet. Tenslotte maakt Conny jonge start-ups en ondernemers wegwijs in de wereld van ondernemen als mentor binnen De Birdhouse.

Wie is Conny?
Johan Dekens
Pia Buysse
athalie Arteel
Sofie Jacobs
Kristian Vandenhoudt
Leen Van Landeghem
Charlotte Meiresonne
Geert Aelbrecht
Muriel Van Antwerpen
Bob Delbecque
Youssef Kobo
Jeroen De Wit

Rapid Fire Q&A

Samen met onze partner Oddball legden we de expert jury het vuur aan de schenen.

Facilitators

Inge Van Belle & Klaus Lommatzsch

Als Founding Partner van Duval Union en ex-CEO van Duval Guillaume is Klaus al gedurende zijn hele carrière begaan met medewerkersbetrokkenheid. Talent is voor hem de belangrijkste bron om succesvolle bedrijven te bouwen.

Inge is Founding Partner van Herculean Alliance en adviseert bedrijven in België en de VAE rond engagement. Voor Inge is engagement een stiel en de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de organisatie, over alle culturen heen.I

Registreer je organisatie
Wie zat er in de expert jury van 2020?