JURY

In tegenstelling tot traditionele concepten, werken we met een diverse experten jury én een NextGen jury van elk 12 leden. De partners hebben geen enkele inspraak in de jury, ook de facilitators van Herculean Alliance niet. Employee Engagement gaat over alle generaties heen en daarom willen we dat jongeren ook volledige inspraak krijgen. Elke jury heeft zijn eigen voorzitter. Juryleden tekenen een overeenkomst waarin ze onpartijdigheid én confidentialiteit garanderen. De jury krijgt inzage in uw case en in uw geanonimiseerde data. Bij eventueel conflict of interest van een jurylid (want dat kan natuurlijk altijd), telt de stem natuurlijk niet mee. Om een goede mix te verkrijgen van consistentie en frisse ideeën, gaan we ieder jaar op zoek naar enkele nieuwe juryleden. De voorzitters van de jury stellen hun team samen.

De inschrijvingen zijn gesloten.

Eeuwige roem, een zalig team, plezante kandidaten, pittige gesprekken, interessante inzichten, een nieuw netwerk en heel veel leeswerk wachten op u.

Wie zat er in de expert jury van 2020?