Expert jury 2022

EEA Expert 2022 overzicht

Conny Vandendriessche (voorzitster)

Conny Vandendriessche

Ooit startte Conny met Accent Jobs die de basis vormde voor The House of HR. Haar tweede passie is Stella P. , dat gespecialiseerd is in het samenstellen van raden van bestuur & advies met externe bestuurders. Conny zetelt in een aantal boards zoals bij Orac, Televic, JBC & De Rocker Logistics waar ze haar groeigenen optimaal inzet. Tenslotte maakt Conny jonge start-ups en ondernemers wegwijs in de wereld van ondernemen als mentor binnen De Birdhouse.

Wie is Conny?
Nathalie Arteel
Geert Degezelle
Veerle Vastmans
Bob Delbecque
Jo Geeraerts
Pia Buysse
Matthijs Keersebilck
Charlotte Meiresonne
Sofie Jacobs
Tom De Wachter
Ilse Claes
Emma Braeye
Sandra Boel
Vicky Adriaensen
Katleen Penel
Anke Ulens

Facilitators

Inge Van Belle & Klaus Lommatzsch

Als Founding Partner van Duval Union en ex-CEO van Duval Guillaume is Klaus al gedurende zijn hele carrière begaan met medewerkersbetrokkenheid. Talent is voor hem de belangrijkste bron om succesvolle bedrijven te bouwen.

Inge is Founding Partner van Herculean Alliance en adviseert bedrijven in België en de VAE rond engagement. Voor Inge is engagement een stiel en de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de organisatie, over alle culturen heen.I

Registreer je organisatie
Wie zat er in de expert jury van 2021?