Olaf Hermans.

Ik ben een internationale onderzoeksautoriteit in het creëren van de Relationele Mindset bij een meerderheid van werknemers en klanten om nauw betrokken te zijn en met succes gedeelde doelen na te streven. 

Als Chief Relational Science van R-Intervention, een in Pennsylvania gevestigd advies- en technologiebedrijf, helpen mijn team en ik organisaties bij het implementeren van schaalbare relationele interactie- en gedragsprotocollen om hun mensen "en masse" vooruit te helpen.

Olaf Hermans Coach Employee Engagement Awards

BIOGRAFIE.

Role. Positief en uitzonderlijk gedrag zou het enige label moeten zijn dat bedrijven op hun werknemers en klanten plakken, en de enige basis voor de beoordeling en voorkeursbehandeling van mensen. Mijn onderzoeksteam en ik hebben de breedste inventaris van dergelijke positieve gedragingen opgesteld. Om maximaal voordeel en waarde uit deze gedragingen te halen, helpen we organisaties nu om de ruimte en de triggers te creëren zodat deze gedragingen overal in de bedrijfsomgeving opduiken en het Engagement DNA vormen.

Belief. Loyaliteit is een geschenk van werknemers en klanten aan een merk of organisatie. Het wordt gecreëerd door relationele betrokkenheid als het uitgesproken interactieve proces dat parallel loopt aan de gebruikelijke taakgerichte communicatie en samenwerking. Loyale mensen moeten de vrijheid krijgen om zich te verbinden met de juiste mensen en te werken aan de projecten en processen die ze leuk vinden en waar ze de meeste waarde aan toevoegen. Geen vaste teams maar dynamisch gerangschikte clusters van individuen zijn de favoriete organisatievorm van de toekomst.

Growth Mindset. In de afgelopen 20 jaar zijn bedrijven er niet in geslaagd de output per werknemer te verhogen, noch hun geluk. Dit betekent dat er belangrijke beperkingen zijn aan de efficiëntie van de huidige communicatie- en organisatiemodellen, met inbegrip van de digitale en sociale modellen! Persoonlijke goodwill is de motor van de maximale inzet van mensen met het oog op de verwachte gezamenlijke groei. De gemiddelde goodwill van werknemers scoort vandaag lager dan 7 (op 10), maar kan gemakkelijk worden verhoogd door intieme één-op-één relationele interactiviteit, inclusie, en door het stimuleren van de eigen bijdrage van mensen aan en mede-eigenaarschap van bedrijfssucces.

Doing good. Ik ben een expert, coach, consultant, counselor, en co-auteur van vele auteurs van internationale zakenboeken, en van eersteklas technologie en consulting bedrijven. Organisaties en projecten met een hoog doel krijgen van mij gratis advies over hoe ze hun doel sneller en massaler kunnen bereiken. Samen met andere academische en professionele leiders, ben ik bezig met het creëren van gestructureerde menselijke gedragsregels boeken en repositories. Deze regels helpen mensen en systemen om anderen actief te betrekken bij hun beslissingen en om meer mensen te bereiken op meer menselijke manieren.

Did you know? De wetenschap toont aan dat tijd geen rol speelt bij het creëren van actief betrokken relaties. Mijn cognitieve wetenschapsteam en ik hebben het psychologische en communicatieve pad onthuld om potentieel onmiddellijk passieve niet-relationele deelnemers te transformeren in actieve goodwill pro-actoren in elke omgeving. Hier is een white-paper die beschrijft hoe een meerderheid van mensen in een mum van tijd in een dergelijke "relationele positie" kan worden gebracht: Relationele Positionering van iPeople.

Connect. LinkedIn.

Registreer je organisatie