Expert jury 2023

Voorzitster Conny Vandendriessche

Ooit startte Conny met Accent Jobs die de basis vormde voor The House of HR. Haar tweede passie is Stella P. , dat gespecialiseerd is in het samenstellen van raden van bestuur & advies met externe bestuurders. Conny zetelt in een aantal boards zoals bij Orac, Televic, JBC & De Rocker Logistics waar ze haar groeigenen optimaal inzet. Tenslotte maakt Conny jonge start-ups en ondernemers wegwijs in de wereld van ondernemen als mentor binnen De Birdhouse.

Schrijf je organisatie in en ga in gesprek met de jury!

Registreer je organisatie
Wie zat in de
expert jury 2020?