Gezocht:
Experten voor 2022

Conny gaat op zoek!

Employee Engagement is een heel breed begrip en een jonge discipline. Daarom doen we beroep op een zeer diverse experten jury met heel wat jaren ervaring op de teller. Ze vormen de ideale balans met het nieuw, opkomend talent van de NextGen jury.

Voorzitster Conny is opnieuw op zoek naar een nieuwe ploeg voor de jury van de 2022 editie. Heeft u een passie voor alles wat ruikt naar employee engagement? En een behoorlijk aantal jaren relevante ervaring op de teller? Plaats dan hier uw kandidatuur.

Deadline: 28 januari 2022. Tot dan?

Input your text in this area

Conny Vandendriessche (voorzitster)

Ooit startte Conny met Accent Jobs die de basis vormde voor The House of HR. Haar tweede passie is Stella P. , dat gespecialiseerd is in het samenstellen van raden van bestuur & advies met externe bestuurders. Conny zetelt in een aantal boards zoals bij Orac, Televic, JBC & De Rocker Logistics waar ze haar groeigenen optimaal inzet. Tenslotte maakt Conny jonge start-ups en ondernemers wegwijs in de wereld van ondernemen als mentor binnen De Birdhouse.

Wie is Conny?

Facilitatoren Klaus en Inge

Inge Van Belle & Klaus Lommatzsch

Als Founding Partner van Duval Union en ex-CEO van Duval Guillaume is Klaus al gedurende zijn hele carrière begaan met medewerkersbetrokkenheid. Talent is voor hem de belangrijkste bron om succesvolle bedrijven te bouwen.

Inge is Founding Partner van Herculean Alliance en adviseert bedrijven in België en de VAE rond engagement. Voor Inge is engagement een stiel en de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de organisatie, over alle culturen heen.I

Registreer uw organisatie
Wie waren de experten in 2020?